Udtale

For mange udlændinge er dansk udtale forbundet med vanskeligheder, fordi sproget ikke er fonetisk, dvs. ikke udtales helt, som det skrives. Har man tysk som sit førstesprog, vil man dog nok opleve, at udtale med tysk accent ikke er det, der vil forstyrre forståelsen mest. Men alligevel følger her nogle enkle råd, der kan forfine udtalen af dansk:

Konsonantsvækkelse

Klusiler       forlyd                   indlyd                  baglyd


p                  [p] passer             [b] lampe           [b] stop
p                       politi                      gruppe

t                  [t] tivoli                  [d] søster            [d] først
t                       tante                      lytter

k                [k] kaffe                 [g] tysker             [g] dansk
k                     kursist                    jakke

Udtal:

Kvinden sagde:
Sommeren havde mange, lange, varme dage, hvor vi var hjemme,
mens vinteren havde meget regnvejr.

Stumme konsonanter

d
nd   kvinde, mand
ld    kalde, holde
rd   fjord, gård

ds   fødsel, plads

    flag, dag, tager, fugl, pædagog
ig    hurtig, rigtig
lig   kærlig, venlig


hv   hvem, hvad, hvor
hj    hjerne, hjem

    bliver, giver, blev, gav, havde
lv     halv, gulv, tolv