Grammatik

Ich habe immer schlecht zu deutsch wäret
Det er der heldigvis råd for!

Sprungbrett er en ny tysk grammatik-iBog målrettet gymnasiets b-niveau. Til hvert grammatisk emne er der korte grammatiske oversigter og videoinstruktioner (flipped classroom) med fokus på det funktionelle sprog.
De interaktive øvelser er inddelt i fire niveauer, som muliggør undervisningsdifferentiering. Desuden er adskillige øvelser møntet på typiske fejltyper i moderne elevtysk og egner sig til formativ feedback.

Spring ud i det tyske sprog på en ny måde og svøm sikkert i land.