Sætninger

Hvad er en sætning?
En sætning er kendetegnet ved, at den skal have nexus, dvs. mindst indeholde:
– et verballed (udsagnsled) og
– et subjekt (grundled)

Sætninger (+ nexus):
Solen skinner
Vi har nyt fra udlandet
Hunden løber efter katten
De nød ferien

Sætningsemner (÷ nexus):
I sol og blæst
Nyt fra udlandet
Hunden efter katten
Bare fedt, mand!

Der findes to slags sætninger, hovedsætninger og ledsætninger (bisætninger).

Hovedsætninger (helsætninger)
– kan  – i princippet! – stå alene:
– står ikke som led i andre sætninger
Drengen sover
Jeg henter mælk
Vi forærede hende en bog
Hun spurgte, hvor barnet var
Ledsætninger (bisætninger)
– kan normalt ikke stå alene, men knytter sig til en hovedsætning
– indledes oftest af en konjunktion (bindeord) eller et relativt pronomen (henførende stedord)
Vi gik i biografen, da min tante kom
Jeg bliver glad, hvis du hjælper mig
Hunden gøede, fordi postbudet kom
Hun kikkede efter den dreng, der lige kom ind ad døren

Ikke-reglen:
Er man i tvivl, om det er en hoved- eller ledsætning, kan man prøve ikke-reglen, som går ud på, at nægtelsen IKKE står EFTER verballeddet i en hovedsætning, mens det står MELLEM verballed og subjekt i en ledsætning:

Solen skinner IKKE ind ad vinduet
Jeg ser, at solen IKKE skinner ind ad vinduet

Indskudte sætninger:
En indskudt sætning optræder ofte sammen med de relative pronominer (der og som):

Min gamle computer, der er seks år gammel, er blevet udskiftet med en anden
Midt under festen, der blev holdt i kantinen, brød et uvejr løs