Præpositioner

Faste udtryk
Indsæt de manglende præpositioner:

 

 

1.   Der går mange gode film i biograferne ______ tiden.

2.   Huset ______ siden af er lige blevet solgt.

3.   Det havde kun været averteret ______ salg én søndag.

4.   Arbejdet skal være færdigt ______ løbet af 14 dage.

5.   Vi fik kun ordren ______ den betingelse.

6.   Nu håber jeg, vi er ______ stand til at overholde fristen.

7.   Fabrikken lå lige ______ nærheden af hovedvejen.

8.   Man er ______ at bygge en ny maskinhal ______ stedet for den gamle.

9.   Bogholderen fik et guldur ______ anledning af sit 40-års jubilæum.

10. Alle tog del ______ festlighederne.

11. ______ og til hørte man høje latterudbrud.

12. Elektrikeren skulle have været her ______ en uge siden.

13. Min nye bil kører nemt 150 km ______ timen.

14. Den unge mand blev fritaget ______ militærtjeneste ______ grund af sit dårlige syn.

15. Pengeskabet åbnes ______ hjælp af en særlig kodelås.

16. Den anklagede tilstod straks ______ håb om at få en mildere dom.

17. Bedrageriet blev opdaget ______ et rent tilfælde.

18. Min fætter taler glimrende fransk ______ modsætning til mig, men jeg klarer mig ______ gengæld bedre på tysk.

19. Arbejdet kedede ham ______ længden.

20. ______ nu af og mange år frem ______ tiden ville der ikke blive meget fritid.