Berlins historie

Nedenstående er fra
Anne Merete Frederiksen / Preben Andersen:
Studietur Berlin
, Gyldendal 1992


962-1806

1815-1866

1871-1918

1919-1933
1933-1945 1945-49 1949-90 Fra 1990

Se evt. også Berlins egen Berlin-Chronik


962 - 1806
Det hellige tysk-romerske rige


1237

(Berlin/)Cölln nævnes 1. gang i dokument
1486 Berlin bliver kurfyrstelig residensby
1618-48 30-årskrigen
1640-88 Friedrich Wilhelm (Den store Kurfyrste)
1701 Hertugdømmet Preussen bliver kongerige.
Berlin bliver kongelig residenshovedstad.
1701-13 Kurfyrste af Brandenburg, Friedrich III, bliver kong Friedrich I i Preussen.
1713 - 40 Friedrich Wilhelm I (Soldaterkongen)
1735 Kongen lader en bymur bygge rundt om byen
1740 - 86 Friedrich II (Den Store)
1786 -97 Friedrich Wilhelm II
1797 - 1840 Friedrich Wilhelm III
1806 Det tysk-romerske rige opløses efter nederlaget til Napoleon

 

1815 - 1866
Det tyske Forbund


1840 - 61

Friedrich Wilhelm IV
1848 Martsrevolution. Gadekampe i Berlin.
1861 - 88 Wilhelm I, konge af Preussen, fra 1871 tillige tysk kejser
1862 Bismarck, preussisk ministerpræsident, fra 1871 tillige tysk rigskansler
1864 Krig mod Danmark
1866 Krig mod Østrig
1870 - 71 Den fransk-tyske krig

 

1871 - 1918
Det tyske Kejserrige


1871

Berlin bliver rigshovedstad. Gründertid.
1878 - 90 "Sozialistengesetz"
1888 Friedrich III, dør samme år
1888 - 1918 Wilhelm II
1890 Bismarck afskediges
1914 - 18 1. verdenskrig
9/11-18 Wilhelm II abdicerer. Philip Scheidemann (SPD) proklamerer fra Rigsdagsbygningen Den tyske republik. Karl Liebknecht udråber samtidigt fra slottets balkon Den tyske Rådsrepublik
1919 Spartakusopstand i Berlin
1/2-19 Friedrich Ebert vælges som rigspræsident
Juni 1919 Versaillesfreden underskrives

 

1919 - 1933
Weimarrepublikken


1925

Ebert dør. Paul von Hindenburg bliver rigspræsident
1929 Verdenskrise
1932 NSDAP største parti
30/1-33 Adolf Hitler udnævnes til rigskansler

 

1933 - 1945
Det tredje Rige

27/2-33

Rigsdagsbranden
28/2-33 Nødforordning til beskyttelse af folk og stat
5/3-33 Rigsdagsvalg
23/3-33 "Ermächtigungsgesetz". Fuldmagtsloven giver NSDAP den absolutte magt.
Juli 1933 Alle andre partier opløses
August 1934 Hindenburg dør. Hitler bliver fører og rigskansler.
1935 Nürnberglovene (lovgivning mod jøderne)
1936 De olympiske Lege i Berlin
9/11-38 "Krystalnatten". Jødiske synagoger og forretninger i Berlin og i hele Tyskland ødelægges.
1/9-39 Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder
1942 Wannsee-konferencen i Berlin. "Die Endlösung", "Den endelige løsning af det jødiske spørgsmål" vedtages
1943 Allierede luftbombardementer mod Berlin tager til
20/7-44 Attentat mod Hitler
Februar 1945 Jalta-konferencen
30/4-45 Hitler begår selvmord i Berlin
2/5-45 Berlin kapitulerer til russerne
8/5-45 Krigen i Europa slutter. Tysklands betingelsesløse kapitulation

 

1945 - 1949
Tyskland under allieret styre


Juli 1945

Potsdam-konferencen · Mein Berlin 1
22/4-46 KPD og SPD slås sammen til SED
1947 Marshall-planen
20/6-48 Valutareform i de vestlige besættelseszonern og i Vestberlin
1948 - 49 Sovjetisk blokade af Vestberlin. Allieret luftbro

 

1949 - 1990
To tyske stater

23/5-45

Den tyske Forbundsrepublik (BRD) oprettes. Konrad Adenauer bliver forbundskansler (sept. 1949)
7/10-49 Den tyske demokratiske Republik (DDR) oprettes. Otto Grotewohl bliver ministerpræsident.
17/6-53 Arbejderopstand i Østberlin · Mein Berlin 2
27/11-58 Ny Berlinkrise. Khrustjovs Berlinultimatum
1960 Walter Ulbricht bliver ministerpræsident
13/8-61 Berlinmuren bygges · Mein Berlin 3
1966 "Den store koalition". Ny østpolitik
22/10-69 Willy Brandt bliver forbundskansler i Vesttyskland
3/5-71 Walter Ulbricht afløses af Erich Honecker
3/9-71 Firemagtsaftalen om Berlin
21/12-72 Grundtraktaten mellem DDR og BRD · Mein Berlin 4
Marts 1985 Gorbatjov bliver generalsekretær for Sovjetunionen
1989 Uro i DDR. Mange østtyskere flygter til Østrig over Ungarns åbne grænser og via den vesttyske ambassade i Prag
7/10-89 DDR fejrer 40-årsdagen for statens oprettelse med Gorbatjov blandt gæsterne. Voldsomme demonstrationer i Østberlin mod DDR-styret
18/10-89 Erich Honecker afsættes som stats- og partilederleder og erstattes af Egon Krenz
9/11-89 Berlinmuren falder. DDR åbner grænserne mod vest · Mein Berlin 5
18/3-90 Frie valg i DDR. Sejr til konservative partier

 

Fra 1990
Et samlet Tyskland

3/10-90

DDR og Forbundsrepublikken forenes til ét Tyskland. Helmuth Kohl (CDU) bliver forbundskansler
20/6-90 Forbundsdagen i Bonn beslutter, at Berlin igen skal være hovedstad og regeringssæde
8/9-94 De vestlige allierede forlader Berlin. Russerne havde forladt Berlin 31. august, da Kohl ikke ville lave en fælles allieret afsked
12/7-99 Rigsdagsbygningen og Berlin bliver igen regeringssæde for den tyske regering
2001 Bundeskanzleramt indvies, og Gerhard Schröder flytter ind som første forbundskansler