Grammatik

 

A - G H - O P - S T - Å
Adjektiver Kasus Partikler/Småord Tidsbestemmelser
Analysetegn Konjunktioner Pronominer Udtale
  Konjunktiv Præpositioner Verber
Artikler Ordstilling    
Byers og landes navne   Spørgeord  
duzen oder Siezen?   Subjekt  
Genitiv   Substantiver (kasusmærker)  
Grammatiske betegnelser
(Kryds og tværs)
  Substantivers køn  
    Sætningsanalyse  
       
    Sætninger  

Øvelser
Moodle-øvelser Husk at tilmelde dig første gang, du går på!
Quizlet1 og 2 Ord, der let forveksles (werden/bleiben, werden/sein, auf/aus, osv.)
EMUens Træner I kan finde online-øvelser til forskellige grammatisk emner ved at klikke på træneren! Det er gratis!
Grammatiktraining Et tysk website med masser af Online-øvelser til forskellige emner
Tørring Gymnasium - har et meget overskueligt og brugbart grammatiksite med relevante online-øvelser
Interdeutsch Her finder du en masse online-øvelser for både begyndere og fortsættere, bl.a. konjunktiv!