Læreplan for
tysk fortsætter A
tysk fortsætter B
Vejledning for
tysk fortsætter A
tysk fortsætter B

Tysk

Tysk på ÅSG

Berlin, Jüdisches Museum

 

I tysk er det centralt i undervisningen at læse og forstå forskellige typer af tekster samt at udvikle sin evne til at tale tysk. Kernestoffet er aktuelle forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland. Du skal beskæftige dig med kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande som baggrund for en større forståelse for internationale sammenhænge.  

Arbejdet organiseres omkring et antal emner. Her vil du fortrinsvis møde nyere og aktuelle tekster, lyd og billeder, kombineret med varierede arbejdsformer og kreative opgaver.  

Undervisningen foregår i størst muligt omfang på tysk, men vi tager afsæt i et fagligt niveau svarende til undervisningen i grundskolen.  

I forbindelse med tekstlæsningen skal du udarbejde et antal skriftlige opgaver. Det skriftlige arbejde indgår som træning af din sprogforståelse og vil bestå af forskellige former som fx oversættelse og kommenteringsopgaver, men også IT-opgaver som f.eks. produktion af websider og powerpoint vil indgå.  

På B-niveau er der en mundtlig eksamen.
På A-niveau er der ud over en mundtlig eksamen også en skriftlig eksamen.