Dansk
på
ÅSG


| Litteratur | Sprog | Medier | Skr. opgaver | AP og dansk | AT og dansk | Om faget dansk

Perioder Retskrivningsordbog Aviser da-hi-opgaver · DHO Plan '10 Fagkombinationer Dansklærerne
Forfattere ODS
(1700 - ca. 1950)
TV-nyheder SRP     dansk.dk
Litteratur på nettet Den danske ordbog
(1950 - i dag)
Dokumentar Elevtid pr. år     AFs danskweb
  Sproget Reklamer        
    Pressefoto it-råd      
  Norsk og svensk Filmstriben        
    Det danske Filminstitut

Danskgruppen på Statsgymnasiet · På hat med udviklingen!

 

 

 
     
     
     
     
     

Har du kommentarer til siden, så send en mail til PE@aasg.dk