Værktøjskasse
 

Herunder finder du definitioner på forskellige genrer og fremstillingsformer, som vi indtil nu har arbejdet med. En del af definitionerne er lånt fra en anbefalelsesværdig grundbog:
Eva Heltberg og Christian Kock: Skrivehåndbogen, Gyldendal, 1997

Afsnit, der er anført med gul overskrift, er identiske med det Minileksikon, du også finder på skolens hjemmeside under Undervsning > UV-håndbog > Skriftlige opgaver > Minileksikon. Husk at logge ind!

En nordjysk værktøjskasse                                                     Find de mest elementære it-udtryk ved at gå direkte til Medieordbogen.
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

A
Abstrakt Afslutning Aktiv og passiv Analyse
Analytisk og syntetisk Anmeldelse Apostrofe
Argumentation Arkitekturanalyse
B      
Basisskrivekursus Begrundelse Berettermodel Besjæling
Beskrivelse Bevidsthedsstrøm Billedanalyse Blog
Browser Brugergenereret    
C      
Citat Coaching    
D      
Dannelsesroman Delkonklusion Digital/analog Direkte/indirekte tale
Diskussion Disposition Dokumentar Dokumentation
Don't tell it, show it! Download/upload Drama Dækning
E      
Essay Eventyr
F      
Facebook Figurer Fil Filmiske virkemidler
Fodnote Fokus Forklaring Formatering
Fortolkning Fortællende afsnit Fortæller Fremstillingsformer
G      
Google Docs · intro      
H      
Hermeneutik Hjemmeside Hurtigskrivning Hyperbel
Hypertekst Hypotakse Hypotese  
I      
Indholdsfortegnelse Indledning Interface Intertekstualitet
J      
       
K      
Kildehenvisning Kohærens Kommunikationsanalyse Komposition
Konklusion Korrektur Kortfilm Krimi
Kronik      
L      
Litote Litteraturhenvisning Litteraturliste Litterær artikel
M      
Medialisering Medieordbog Metafor Metode, danskfaglig
Metonymi Metrik Mindmap Motiv
N      
Neksus New Journalism Normalside Notat
Novellefilm      
O      
Opbygning af større skr.opg. Opponent    
P      
Parabel Paratakse Personificering Personlighedsmodel
Problemformulering Problemstilling Projektarbejde  
Q      
       
R      
Redegørelse Referat Reklamer Reportage
Respons Resumé Retorik Rim og rytme
RSS-feeds
S      
Salme Sammenligning Scenisk/panoramisk Sidehoved
Slutning Slutnote SMS Sociale medier
Sprog Sproghandling Sproglig stilistisk analyse Symbol
Synopsis Synsvinkler Sætningsemner
T      
Tagging Talepapir Taxonomi  
Tekstanalyse Tekststramning Tema Tempus
Teori Troper Twitter Typografiformer
U      
Udviklingsroman Undersøgelse    
V      
Virtuel      
W      
Web 1.0 Web 2.0 Website  
Wiki      
X      
       
Y      
       
Z      
       
Æ      
       
Ø      
       
Å