Medieordbog
- se også Værktøjskassen!

- send en mail til AF, hvis der er ord, du mangler!

Blog - er en sammentrækning af weblog og er en slags netdagbog eller -jorurnal. Websitegenren minder om en offentlig dagbog, som bloggeren vedligeholder ved ofte at uploade tekst, billeder og links til andre websites for at beskrive sit eget liv eller for at kommentere forskellige mener af personlig, journalistisk eller politisk karakter. Blogs tillader ofte deres læsere ar skrive kommentarer, og de opfattes som en vigtig del af de sociale medier.
Læs evt. mere ved at klikke på ordet til venstre.
 
Browser eng.: to browse = gå på opdagelse i
Et computerprogram, der bruges til at navigere på internettet. Med en browser kan man aflæse hjemmesider eller websites. Kendte browsere er Windows Internet Explorer, Safari og Firefox.
 
Brugergenereret Indholdet af de dele, der beskrives som Web 2.0, er produceret af brugerne og altså ikke af de forskellige websites' og tjenesters indehavere. På denne måde smelter forfatter- og læserrollen sammen. Det brugergenererede stof kan fx være videoer på YouTube og indholdet af personlige profiler på Facebook.
 
Digital/analog Modsætningen analog/digital drejer sig om gengivelsesmåder. En analog gengivelse af fx musik er en trinløs omformning af lydbølger til variationer i en vinylgrammofonplades rille. ved analoge gengivelser optræder der støj, hvilket medfører, at kopier af kopier forringes.
En digital gengivelse er ikke trinløs, da lyden omsættes til en talrække. Den kan gengives i forskellige medieformer, fx cd eller som en mp3-fil. Kvaliteten af den digitale gengivelse afhænger bl.a. af samplingsraten, dvs. hvor ofte lyden aflæses og oversættes til en talværdi.
 
Download/upload At uploade og downloade betyder hhv. at sende og at modtage data, specielt at sende eller modtage data fra et fjernt system som en internetserver eller et lokalt digitalt system som ens egen computer. En datamængde, fx en tekstbehandlingsfil, kan først bruges eller aflæses, når downloadet er komplet. Derimod kan et streamet signal, fx en videofilm, aflæses fra begyndelsen, mens resten hentes. En downloadet fil aflæses fra brugerens harddisk. En streamet fil aflæses fra en server.
 
Facebook eng.: facebook, sml. 'blå bog'.
En social Web 2.0-tjeneste, hvor man danner sin personlige profil ved at fortælle om sig selv og lægge private fotos m.m. ind. Man opbygger et vennenetværk af mennesker, som man i forvejen kender, eller mennesker, som man har fælles interesser med. Man kan hele tiden opdatere sin profil ved at fortælle, hvad man har på hjerte lige nu, man kan maile til hele vennekredsen eller til enkeltpersoner, og man kan chatte med venner, der er logget på.
 
Fil eng.: file = samling af dokumenter.
S
æt af relaterede data der er samlet under samme navn på en harddisk, cd el.lign. og fx indeholder informationer i form af tekst eller programmer.
 
Hjemmeside Det danske ord for Website.
En samling forbundne websider med den samme adresse på internettet. Et website aflæses med et program dertil, en såkaldt browser. Et website er fysisk placeret på en webserver.
Se om Analyse af hjemmesider her!
 
Hypertekst
 
I modsætning til traditionelle tekster er hypertekster ikke-lineære. De er sammensat, så de ikke kun udgør én linie som kapitler i en bog, men så de forgrener sig, og læseren skal vælge, hvilken vej han eller hun vil gå eller navigere. Hvor kapitler i en bog skal læses i rækkefølge, kan hypertekster aflæses i næsten vilkårlig rækkefølge; de er ikke-sekventielle.
En hypertekst består kun af to elementer: noder og links. En node er et knudepunkt, hvori indholdet ligger, fx et website. I noden er der et klik-følsomt område med et link, der fører hen til en anden node. Internettet udgøres af hypertekster.
 
Interface
 
Det danske ord for interface er 'brugergrænseflade'. Det er den del af en digital tekst, som muliggør brugerens interaktive læsning af den. Interfacet er følsomt over for brugerens input. Det kan fx være knapper eller ikoner, der skal klikkes på, eller felter, der skal udfyldes.
 
Intertekstualitet
 
lat.: inter = mellem. Intertekstualitet betegner samspillet mellem tekster, billeder, fim, musik osv., der indbyrdes citerer hinanden. Genkendelsen af citatet gør, at aflæsningen påvirkes i begge værker. Intertekstualitet bruges i mange nyere medietekster med en humoristisk effekt, fx i Schrek.
 
RSS-feeds
 
Forkortelse for 'really simple syndication'. feed = fodre. Syndication betyder egentlig 'offentliggørelse samtidigt i flere aviser'. En bruger, der abonnerer på RSS-feed fra et website eller en blog, får automatisk meddelelser om opdateringer derfra.
 
SMS
 
Forkortelse for 'short message service'. Sms er korte tekstbeskeder, der som regel sendes fra mobiltelefon til mobiltelefon. En mms, 'multimedia message service', er en sms med billede og/eller lyd.
 
Sociale medier
 
Kommunikationsmodellen for de sociale medier er ikke som med massemedier ' en til mange', men 'en til en', 'få til få' eller 'en til få'. Der er  ikke tale om monolog, men om dialog. De sociale medier bruges i online-verdenen til at dele informationer og personlige nyheder med venner og kolleger. De sociale medier er ofte gratis eller billige i brug, og de omfatter fx internet-fora eller blogs.
 
Tagging
 
Såkaldte metadata eller beskrivende ord, som tilknyttes data, fx et foto, så søgemaskiner kan klassificere emnerne. Flickr har fx tilknyttede tags, som brugere kan søge på, når de ønsker at finde et billede med et bestemt motiv. Tagging af personer ses fx på Facebook.
 
Typografiformer
 
Tekst i de trykte medier og på websitets har tre former:
 - Displaytypografi
anvendes i overskrifter og er iøjnefaldende på grund af størrelse og udsmykning af bogstaverne.
- Konsultativ typografi anvendes til at finde kortfattet og hurtig information som fx i en menu på et website.
- Læsetypografi bruges i størstedelen af teksten, og den indeholder en stor mængde informationer.
 
Twitter
 
Med grænsen på 140 anslag er Twitter en slag kombination af en blog og en sms. Meddelelserne kaldes tweets (eng.: kvidre, pludre). De korte tweets kan være rent sociale og personlige om, hvad man laver lige nu, men også nyheder distribueres i Twitter, der også er blevet anvendt som public service, hvor fx offentlige myndigheder udsender advarsler. Twitter er en del af de sociale medier.
 
Virtuel
 
En digital verden, der simulerer den virkelige verden eller dele af den, kaldes virtuel. En virtuel virkelighed er en computerskabt kunstig virkelighed.
 
Web 1.0
 
Beskrivelse af internettet, der anvendes om perioden før Web 2.0. Web 1.0-perioden er i modsætning til 2.0 karakteriseret af en høj grad af envejskommunikation, hvor nettets brugere var modtagere af informationer, selv om  blog-genrens forløber, den personlige hjemmeside, var produceret af netbrugere selv.
 
Web 2.0
 
Anden generation af internettet, som er karakteriseret af en ny brugeradfærd og en ny forretningsmodel. Nettets brugere leverer selv indhold til forskellige tjenester, fx Facebook, YouTube og Wikipedia. Jo flere brugere, desto bedre service. Der er tale om deltagelse og om tillid til brugerne, og dette gælder også forretningsmæssigt, hvor kunder gives adgang til anmeldelser af varer og service, fx på Amazon.com. Det er det brugerskabte indhold, som karakteriserer Web 2.0.
 
Wiki
 
Hawaiiansk ord for 'hurtig'. Wikis er websites, der anvender software, som gør det muligt for brugere let og hurtigt at tilføje og ændre indhold. Med deres brugergenererede indhold er wikis en vigtig del af Web 2.0.