Litteratur på nettet


Herunder finder du henvisninger til etablerede netsteder, der omhandler litteratur:
 
ADL er websted for den klassiske danske litteratur. ADL giver mulighed for at studere forfatternes tekster, som her bringes i en integreret sammenhæng med det litteraturhistoriske og det dokumentariske aspekt. Samtlige forfattere portrætteres af eksperter med specialviden inden for det enkelte forfatterskab. Alle tidsaldre er repræsenteret, fra 1100-tallets Saxo og op til 1931, med Georg Brandes og Thøger Larsen som nogle af de nyeste forfattere.
Af hensyn til 70-års-klausulen i loven om ophavsret kan ADL principielt først give adgang til tekster, når en forfatter har været død i 70 år.


Det kongelige Bibliotek i København finder du danske klassikere i tekst fra middelalderen til ca. 70 år fra i dag.

 
KulturPerler er Det Kongelige Biblioteks ny nationalbibliografiske tjeneste og portal, der har til formål at give offentligheden et samlet overblik over den digitaliserede kulturarv i Danmark.
 
Kalliope er en database indeholdende ældre dansk lyrik samt biografiske oplysninger om danske digtere. Indtil videre indeholder Kalliope et repræsentativt, og stadigt voksende, udvalg af den danske digtning.
Kalliope indeholder også udenlandsk digtning, men primært i et omfang, som kan bruges til belysning af den danske samling.
Når en forfatter har været død i over 70 år, bliver vedkommendes værk offentlig ejendom, og af samme grund finder man ikke den nyere lyrik i samlingen.
 
Projekt Runeberg stiller gratis html-udgaver af litterære værker fra de skandinaviske lande til rådighed. Der er pt. mere end 200 klassikere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.
Projekt Runebergs hjemmeside indeholder desuden biografiske oplysninger om forfatterne, forslag til yderligere læsning og et engelsk-sproget diskussionsforum.
 
Litteratursiden er bibliotekernes netmagasin om skønlitteratur.
Litteratursidens formål er at oplyse om nye og gamle stemmer i litteraturens univers på en lettilgængelig måde. Her kan du på litteraturlister både søge på emne, periode og det enkelte værk. Opret uden tøven dig selv som bruger. Det er gratis.
   Epoke

Epoke er en del af Litteratursiden.dk og er 1800-tallets litteraturhistorie på internettet og omhandler et udvalg af romankunstens resultater fra Jens Baggesen til Johannes V. Jensen.


Litteratur i byen

LittAros er en internetside, hvis formål er at vise en oversigt over de litterære arrangementer, der finder sted i Århus på voksenområdet. Bag LittAros står bibliotekerne i Århus samt forskellige lokale litterære aktører.


Om litteratur

Systimes Forfatterweb
Du skal gøre følgende for at kunne bruge sitet:
    
Opret dig som bruger af Mit Systime.
  Du
skal være logget på Mit Systime for at få adgang til sitet
  
Link til sitet vil, når man er logget ind, ligger under Mine aktive websites
  Licensen er gældende 1 år fra april 2008
 

Litteraturens veje ligger nu - delvist og uden billeder, men absolut brugbar! - via Google Books på nettet.
 
Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er en registrering af bøger og tidsskriftartikler om dansk litteratur og danske forfattere fremkommet overalt i verden siden 1967. For bibliografiers vedkommende går registreringen endda længere tilbage.
Bibliografien medtager kun udgaver af danske forfatteres værker, hvis disse også indeholder litteratur om de pågældende værker og forfattere (fx indledninger, efterskrifter og kommentarer).
 

Forfatterweb er et forfatterleksikon beregnet både til hurtig orientering og inspiration, til fordybelse og som udgangspunkt for en opgave. Forfatterweb indeholder over 400 portrætter af såvel voksen- som børne- og ungdomsforfattere.
Forfatterweb kan kun bruges med password. Adgang via Skolernes Databaseservice (SKODA), dvs. skolens hjemmeside > Undervisning > IT > Undervisningstjenester > Skoda
 
Da-Net er en fri, interaktiv netside med fx litteraturhistoriske oversigter, modelgennemgange til analyse- og fortolkninger og masser af andre gode oplysninger til hjælp for danskundervisningen.
 
Nielsen Litteratur Information er en guide til netinformation om skønlitteratur. Her finder du links til en række websteder om forfattere, litteraturhistorie, anmeldelser, tidsskrifter, skønlitterære tekstarkiver m.m. Nielsen Litteratur Information dækker både dansk, nordisk og international litteratur. Men i forskelligt omfang.
 
Silkeborg Gymnasium
Steen Svava er dansklærer på Silkeborg Amtsgymnasium, og sammen med sine klasser har han udarbejdet rigtig meget overskueligt - og appetitligt! - materiale til mange hjørner af danskundervisningen.  Gå selv på opdagelse!
 
EMU'en finder du alt til faget hørende. Gå selv på opdagelse i de mange forslag til arbejdet med dansk i gymnasiet.
 
Nordisk Forfatteratlas har til formål at fremme interessen for nordisk litteratur på en visuel måde. Atlasset oplyser om nordisk litteratur og kan derfor bruges som inspirationsværkstøj for brugerne med tips om andre forfattere i samme stil eller genre.
Atlasset strækker sig over perioden 1650 til nu. Lige fra klassikere som Søren Kierkegaard og Henrik Ibsen over de moderne klassikere som Aksel Sandemose og Tove Jansson til de nutidige forfattere som Sara Stridsberg og Kjell Westö.
 
Ordet og bomben
Hvad kan litteratur stille op i en verden, hvor terroristernes ”fiktion” har et meget større gennemslag end nogen roman?

Hvad tænker nogle af verdens største forfattere om terrorens tidsalder? Har fanatikerne for længst overtrumfet forfatterne, når det handler om at præge den fælles kultur?
 
Den digitale båndcentral
giver adgang til udvalgte undervisningsrelevante udsendelser fra DR1, DR2 og TV2.
Log ind med ÅSG-kode.