Dansk som sprog

Månedens 

Retskrivningsordbogen
og

Dansk Sprognævn

- her kan du bl.a. søge oplysninger om korrekte stavemåder
FIDUSO - Folkefronten af Intelligente Danskere til Udvikling af Sproglig Omhu
Grammatik  | Øvelser  | Ordbøger  | Sproglige emner  |  Stilistiske træk
Adjektiver
Adverbier

ad eller af?

Retskrivningsordbog Værktøjskassen
Diatese · aktiv og passiv det eller der?
etymologi
Ordbog over det danske sprog
(1700 - ca. 1950)
Dialekter
Konjunktioner hendes/hans eller sin? Den danske ordbog
(1950 - i dag)
 
Orddeling hjælpeverber
verbernes former
Dansk sprog- og litteraturselskab Analytisk og syntetisk sætningsbygning
Ordklasser infinitiv eller præsens?   Argumentation
Sætninger kolon eller semikolon?   Fortæller
Talord komposita   Gengivelse af tale og tanke:
direkte/indirekte tale/tanke
dækning, stream of consciousness
Tegnsætning ledsætninger   Retorik
      Scenisk/panoramisk fremstillingsform
  nogen eller nogle?   Sætningsemner
  sms · sproglig analyse   Troper
  store og små bogstaver    
  tegnsætningsøvelser
kommaøvelser