Offentlighedsmodellen
fra Frands Mortensen: Ytringsfrihed og offentlighed (Modtryk, 1975)
jvf. Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit (1974)

 

Samfund Stat
 

 

Privat område Offentlighed som område Statsapparatet,
der skal sikre:

1.  almene produktionsbetingelser
2.  almene retsforhold
3.  den nationale totalkapitals reproduktion
4.  regulere konflikten lønarbejde/kapital

Alt dette sker ved økonomiske (skat, tilskud), juridiske (love, domstole), ideologiske (skoler, medier) og fysisk voldelige (militær, politi, fængsel) indgreb i samfundet.
Navn

Genstand


Sted

Institution
Intimsfære

religion, følelse, seksualitet

hjemmet

familien
Kulturel offentlighed

religiøs forkyndelse, kunst, litteratur

kulturhuse

foreningen
Navn

Genstand
Sted

Institution
Socialsfære

privatøkonomi, herunder produktion, samt køb og salg af varer, fx arbejdskraft

arbejdsplads, butikker

virksomheden
Politisk offentlighed

politik og samfundsøkonomi, herunder sociale forholdparlamentet

partiet