Pressens historie
Siden er endnu under udarbejdelse.
AF · 03-03-2015
 
Fønikierne lagde grunden til opfindelsen af alfabetet, men grækerne gav det den endelige udformning ca. 700 f. Kr.Papir er en kinesisk opfindelse, som går tilbage til ca. 100 e. Kr. I midten af 700-tallet lærte araberne sig kunsten, og via dem kom hemmeligheden til Vesteuropa, hvor der i 1300-tallet skød en mængde papirmøller op i Italien.
Den første danske papirmølle blev opført 1573.
700
f. Kr.
100
e. Kr.

Europas første medierevolution:

Johann Gutenberg (ca. 1400-1468, Mainz) opfinder bogtrykkerkunsten ca. 1450. Opfindelsen gjaldt dels bevægelige enkeltbogstaver støbt i bly, dels bogtrykkerpressen.
1455 udkom den første maskinelt masseproducerede bibel i et oplag på ca. 200 eksemplarer, hvoraf Det kongelige Bibliotek i København ejer 1 (af 2) bind.

 
1450
Den danske Mercurius, den første danske avis, blev skrevet og udgivet af digteren Anders Bording på kongelig opfordring af Christian V.

Den udkom en gang om måneden, og indholdet formidledes på alexandrinervers!
1666
Berlingske Tidende blev grundlagt 1749 af trykkeren E.H. Berling. I begyndelsen udkom avisen to gange om ugen. Avisen havde kongelig bevilling og var som andre blade underlagt censur. 1749
Censur og trykkefrihed
I Christian 5.s Danske Lov (1683) nedfældes den censurlovgivning, der reelt havde eksisteret siden Enevældens indførelse 1660.
Johann Struensee indførte 1770 uindskrænket trykkefrihed og overflødiggjorde dermed censur. Efter hans fald i 1772 genindførtes censuren, en lov, der blev
skærpet med Trykkefrihedsforordningen af 1799.
Censuren afskaffes endeligt med Grundlovens indførelse 1849.
1770

1773

1799

1849
Meningspresse 1830
Partipresse
Læs her nærmere om
Presse i Det moderne Gennembrud
1870
Sensationspresse 1904
Omnibusaviser 1918
Pressens Radioavis 1926
DR 1953
TV2 1988
Gratisaviser 2001
Internetnyheder
2006 · TV2 News
2007 · DR update
2006