Filmiske virkemidler


Se også videre på Systimes medieside

Mediefag.dk indeholder en del centrale hjælpemidler og begreber til brug for en filmanalyse af forskellig art.
.
Analyseenheder Indstilling Den række af enkeltbilleder, der er optaget med kameraet uden stop.
 
Scene En række indstillinger, samlet i afgrænset handling, tid og sted.
 
Sekvens Et række scener, som viser et længere afsluttet handlingsforløb.
 
Billedbeskæring Supertotal, heltotal
Total
Halvtotal
Halvnær
Nær
Ultranær
 
Synsvinkel Fugleperspektiv
Normalperspektiv
Frøperspektiv
 
Bevægelse Panorering Vandret bevægelse med kameraet
 
Tiltning Lodret bevægelse med kameraet
 
Zoom Kameraet fokuserer på en detalje og gør i en bevægelse billedudsnittet mindre - eller større, når man zoomer ud!.
 
Klipning
 
Kontinuitetsklipning Her skal man helst ikke bemærke, at der klippes. Det sker fx ved, at kameraet følger personernes blik- eller bevægelsesretning.
Ex: Vi ser en kvinde skrige, og der klippes efterfølgende til barnet, som ligger under bilen.
 
Montageklipning Montagen gør opmærksom på sammenstødene mellem de indstillinger, der monteres.
Ex: En menneskemængde styrter nedad en trappe, mens den beskydes af soldater. Heri monteres et klip af en krøbling, der ikke er så hurtig på benene.
Betydning: Vi skal følelsesmæssigt bevæges.
 
Krydsklipning To forskellige forløb flettes sammen, så man på skift ser den ene hhv. den anden.
Ex: Helten og hans makker kommer fra to forskellige steder i New York og mødes i sidste øjeblik i huset med den tikkende bombe (som de lige når at afmontere!).
 
Parallelklipning To forløb, der sker samtidigt, men som ikke behøver at have noget med hinanden at gøre.
Ex: Forskellige figurers konflikter kan fortælles via parallelforløb.
 
Lyd Reallyd kommer fra de elementer, der optræder i billedet.
 
Lydeffekter forstærker billederne, fx trommehvirvel, hvis spændingen skal stige.
 
Offscreen lydkilden kan ikke ses på billedet.
 
Asynkron lyd et lag, som instruktøren senere kan påføre historien, fx musik.
 
Synkron lyd er direkte knyttet til billedets forestillingsunivers.