1w-g da 2007/08


Softballvinder
1w


1w da 2007/08


2w da 2008/09

3w da 2009/10

København april 2010

Student 2010


 

Sidst redigeret af AF
11-11-16

2007w da

Til lykke!

Dansk på ÅSG

Perioder  |  Emner  |  Medier Tekster  |  Forfatter  |  AT  | Sprog  |  AP  | Praktiske links  |  Om klassen  |
Periode · oversigt Forfatter · oversigt Dansk som sprog Undervisningsplan Navneliste
Emner · oversigt Kanon i dansk Retskrivningsordbog Skriftlige opgaver Klasseskema
Værktøjskasse · fremstillingsformer mv.
 
Hovedværker
Værklæsning · skr.
Værklæsning · mdt.
Ordbog over det danske sprog
(1700 - ca. 1950)
SRP Klassebilleder
Dansk-historie-opgaven Blå bog
Tidslinier
Danmarkshistorien
Litteratur på nettet Den danske ordbog
(1950 - i dag)
Bøger
Gruppearbejde
1w-portrætter
1w-g-portrætter
Grundforløbet i dansk Litteratur i byen Basisgrammatik Skr. årsprøve 2009 Klassealbum
Basisskrivekursus AT · oversigt Vores fælles sprog Synopsis Telefonkæde
Dansk-historie-forløb AT 1.1 · Mig og min klasse Sætningsanalyse Læreplan om dansk A Gruppearbejde
København AT 2.4 · Danske landskaber Norsk og svensk Vejledning Leveregler

Medier

AT 2.4 · Mdt. årsprøve Tegnsætning Karakterbeskrivelser i Klasseråd


Databasen er fra nytår 2010 blevet åbnet for jeres årgang.
Skriv dig ind nu, mens du husker det!

AT 3.1 · Rejser AP · Almen sprogforståelse dansk · mdt. · skr. Klasserepræsentanter

AT 3.2 · Videnskabelige
gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914

- set med danskfaglige briller

 

Gyldendals ordbøger Ny karakterskala Elevrådsrepræsentanter
Gyldendals Leksikon Mdt. eksamen 2010 ITsupporter
Grundforløbsfolder Studieplan 2007w på blog
Test dig selv! Undervisningstjenester

Aktuelt!

      Se billeder fra København i Klassealbum