1w-g da 2005/06


1w da 2005/06

2w da 2006/07
 

Studietur Berlin
2w da/Me · mar. 2007

3w da 2007/08


Student 2008


 

Sidst redigeret af AF
11-11-16

2005w da

Tillykke!

Dansk på ÅSG

Perioder  | Emner  | Tekster  |  Forfatter  |  AT  | Sprog  |  AP  | Praktiske links  |  Skr. opg.  | Om klassen  |
Periode · oversigt Forfatter · oversigt Dansk som sprog Læseplan Navneliste
Emner · oversigt Kanon i dansk Retskrivningsordbog Skriftlige opgaver Klasseskema
Værktøjskasse ·
fremstillingsformer mv.
 
Hovedværker
Værklæsning (skr.)
Værklæsning (mdt.)
Ordbog over det danske sprog (1700 - ca. 1950) Skr. årsprøve 2006
Skr. årsprøve 2007
Skr. eksamen 2008
Klassebilleder
1w-portrætter
Om billeder
Tidslinier
Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi Den danske ordbog
(1950 - i dag)
Mdt. eksamen
Dansk-historie-opgaven
Klassealbum
Myter Litteratur på nettet Sproget Synopsis Telefonkæde
Berlin Grundforløbet i dansk Basisgrammatik 2g · Studieretningsopgaven Tutorer
Retorik Dansk-historie-forløb Sætningsanalyse 3g · Studieretningsprojektet Teamlærere
Eksistens Den fremmede Test dig selv! Bøger Klasserepræsentant · 2005w
X Factor AT · oversigt Tegnsætning
Norsk og svensk
Læreplan om dansk A
Vejledning
Klasseråd
Elevrådsrepræsentanter

Databasen er fra nytår 2008 blevet åbnet for jeres årgang.
Skriv dig ind nu, mens du husker det!
AT · eksamen
AT 2.3: Storby AP · Almen sprogforståelse Gruppearbejde IT-supportere
AT 1.3: Energi og livsstil
Skr. opgave som webside
  Projektarbejde
Ny karakterskala
 

 

  Karakterbeskrivelser i
dansk · skr. · mdt.
 
    SkoDa  
    Studierapport  
    Studieplan