UVMs karakterbeskrivelse
for tysk fortsættersprog B, mundtlig

Karakter

 

Vejledende beskrivelse

12

Gives for den fremragende den præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Eleven udtrykker sig i sin mundtlige præsentation af tekstmaterialet såvel som i samtale og diskussion i et sammenhængende og nogenlunde flydende sprog og med et nuanceret ordforråd. Eleven viser sikkerhed i tekstforståelse, i den relevante idiomatik samt i den elementære morfologi og syntaks med fortrinsvis uvæsentlige fejl. Præsentationen er selvstændig og velstruktureret. Både præsentationen og samtalen viser stor indsigt i tekstmaterialet og det tilknyttede emne, og eleven inddrager stort set alle relevante aspekter.

7

Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

Eleven udtrykker sig i sin mundtlige præsentation af tekstmaterialet såvel som i samtale og diskussion i et mindre sammenhængende sprog og med et ret godt ordforråd. Eleven viser rimelig sikkerhed i tekstforståelse og i den relevante idiomatik, morfologi og syntaks, om end med en del fejl. De forekommende sprogfejl forstyrrer dog ikke kommunikationen. Præsentationen er sammenhængende. Både præsentationen og samtalen viser god indsigt i tekstmaterialet og det tilknyttede emne, og eleven inddrager flere relevante aspekter. 

02

Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

Elevens sprog er gennemgående forståeligt, men mangler præcision, og der er adskillige alvorlige fejl, hvilket i nogen grad forstyrrer kommunikationen. Præsentationen er noget usammenhængende. Både præsentationen og samtalen viser, at tekstmaterialet i det væsentlige er forstået, og eleven inddrager i tilstrækkeligt omfang relevante aspekter i behandlingen af tekst og emne.

 Se UVMs samlede fagrække her!