Ny karakterskala
7-trinsskalaen

Se nærmere omtaleUVMs websider!
Den 1. august 2006 indføres 7-trinsskalaen i de gymnasiale uddannelser.

Ny skala Gl. skala ECTS Beskrivelse
  12 13 og 11 A

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler

  10 10 B Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
    7 9 og 8 C Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
   4 7 D

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

   2 6 E

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

   0 5 og 03 Fx

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

÷ 3 00 F

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

ECTS = European Credit Transfer and Accumulation System!
Se evt. Undervisningsministeriets web, hvor indførelsen begrundes fyldigt!

Se også karakterbeskrivelser for de enkelte fag:
Dansk · skr. · mdt.
Tysk Fortsætter B · mdt.