Minoriteter i Europa

AT 1.4
 

Uge 48 - 50 · 28. nov. - 16. dec. 2005

Fag og hovedområder:
 
Fremmedsprog (fransk, spansk og tysk), matematik og samfundsfag á 5 lektioner
Forløb:
Fag: Uge 48: Uge 49: Uge 50:
Matematik 2 1 2
Samfundsfag 3 2 0
Sprog
 
0
 
2
 
3
 
Problemformulering:
 
Hvilken udvikling og tendenser afspejler minoriteter i Europa i dag?
Formål:
 • at belyse en aktuel problemstilling fra humanistisk, samfundsvidenskabelig og matematisk side
 • at præcisere hvilke spørgsmål fagene fransk/spansk/tysk, matematik og samfundsfag kan stille til en given sag
 • og hvilke metoder fagene kan tage i anvendelse for at finde svar på spørgsmålene
 • at give en forståelse af fagenes forskellige arbejdsmetoder
Undervisningsformer:
 • klasseundervisning, pararbejde, projektgrupper á 2-4, tv-klip
 • registrering og analyse/fortolkning i fagene
 • bearbejdning af statistisk materiale fra Danmark, Frankrig, Spanien og Tyskland
Samfundsfag: bidrager med teorier om:
 
 • nationalstat, nation og nationalisme
 • menneskerettigheder og mindretal
 • etnocentrisme og identitetsdannelse (vi og de andre) - herunder: den rene identitet, bindestregsidentitet og kreolsk identitet
 • integration, segregation og assimilation
 • jvf. Nygaard Christensen mfl.: Ungdomssociologi, Columbus, 2005
Matematik:
 
Introduktion til elementære statistiske begreber, søjlediagrammer, stolpediagrammer etc. Brug og misbrug af grafiske fremstillinger.
 
Fransk:
 

Hvem er franskmænd (m/k)? Hvor kommer de fra? Officielt er der ingen etniske minoriteter, kun franskmænd.
Filmen "la haine", der handler om  det, der bl.a. sker i de forstæder, hvor det i dag går løs.
Lille tekst om nordafrikanske indvandrere / afrikanske indvandrere  (les blacks), som er en udstødt minoritet.
Konkret om den aktuelle situation i Frankrig - avisartikler, Horisont fra 14/11.
Oplæg til den skr. opgave, som tager udgangspunkt i en kronik i Information 8/11 "Det andet Frankrig"+ en lille fransk artikel.
 

Spansk:
 
Hvad er det at være spansk?
De nye spaniere, bl.a. Melilla-episoden.
Emigrantsang. Rachid, marokkansk indvandrer: Hvad er det at være indvandrer i Spanien?
Barcelona, emigranternes by. Videointerviews.
Forskellige avisartikler.
 
Tysk: Was verstehen wir unter 'deutsch' und 'die Deutschen'?
Multikultis in Berlin
Türken in Deutschland
Enzensberger: Angst vor den Fremden?
 
Grupper 1w
Produkt: Døgnopgave i grupper á 2 - 3 (4) med start den 21. december. Opgaven hentes kl. 8 - 9 og afleveres torsdag den 22. dec. kl. 9.30 - 9.45 til teamlærerne i et klasselokale.
Kuffert-gruppen udarbejder en fælles problemformulering til alle elever.
Der gives én gruppekarakter, der sammen med både gruppe- og individuel karakter fra AST 3 danner grundlag for den samlede karakter i grundforløbets AST-forløb.
 
Evaluering:
 
Torsdag den 22. dec. i II. lektion medvirker teamlærerne ved en dialogbaseret evaluering af hele grundforløbet.