AT 2.3
 


Storbyen
- i indtryk og udtryk


Mediefag/dansk
TL/AF

2w · uge 9 - 12, 28. febr. - 23. mar. 2007
2 x 10 lektioner, 6 elevtimer
 

Uge 9 · Onsdag den 28. febr. 2007  
I. Introduktion til Berlin, AT-forløb og studietur
Georg Brandes: Stadbanen (kopi)
 
II. Rilke: Panteren (kopi)
 
Uge 10 · Mandag den 5. mar.
III.
 
Herman Bang: (af) Stuk (Litt. 3, s. 95 - 104)
- det filmiske i litteraturen
 
IV.
 
Om filmens fødsel: eksempler på tidlig film
Tirsdag den 6. mar.
IV.
 
Impressionistisk film
Onsdag den 7. mar.
I.
 
Ekspressionistisk film: Robert Wiene: Das Cabinet des Dr. Caligari (1920, forevisning)
II.
 
Gennemgang af Das Cabinet des Dr. Caligari
Torsdag den 8. mar.
I.
 
Fortsat gennemgang af Das Cabinet des Dr. Caligari
- skematisk oversigt over impressionisme og ekspressionisme
 
Uge 11 · Mandag den 12. mar.
IV.
 
Ekspressionistisk malekunst: Max Beckmann: Familiebillede
- læs også om ekspressionisme i Litteraturen veje s. 487, samt noterne til familiebillederne fra dansk-historie-forløbet jan. 06
 
Onsdag den 14. mar.
III.
 
Øvelse: Storyboard til Panteren
Torsdag den 15. mar.
I.
 
Ekspressionistisk lyrik:
Tom Kristensen: Nat i Berlin
Emil Bønnelycke: Berlin
 
II.
 
Döblin: (af) Berlin Alexanderplatz (1930)
kl. 19.30
 
Forældreaften i lok. 51
- bl.a. med præsentation af forløb og program
 
Fredag den 16. mar.
I.
 
Rudolf Broby-Johansen: (af) Blod, Foråret kommer til cafeen
II.
 
(af) Storbyens drømmebilleder (realisme ctr. modernisme)
(af) Lyst og labyrint
 
Uge 12 · Mandag den 19. mar.
III.
 
Forberedelse af oplæg i Berlin (grupper á 2)
   - afleveres efter timen som lille skr. opgave i dansk
 
IV.
 
Forberedelse af Stadt-Rallye (5 grupper á max. 5)
   -  Lektie i Studietur · Berlin er angivet under hver gruppe som: Opgaver før turen
 
Fredag den 23. mar.
I.
 
Forberedelse af turen
II.
 
Forberedelse af turen
Studierapport
 
Uge 13 · 24. - 30.  marts · Studietur til Berlin
  Program
 
Uge 18 · 2. maj
  Aflevering af skr. opgave
 
Uge 19 ·
  Skr. opgave tilbage og afrunding af forløbet