Mediet er budskabet
 
AT 1.4

1b da · en · fy
AF · MT · MM
 

23. april - 11. maj 2007

Tidsplan:
x
x
x
23-04-07 I. da Kl. 8.10 - 9.30: Besøg på Åby Bibliotek, L. Feilbergsvej 7
 
  III. da · en · fy Kort introduktion til hele AT-forløbet, hvor alle involverede lærere er til stede.
 
    en I skal i grupper diskutere forskellige spørgsmål på engelsk om, hvordan I selv bruger internettet. Spørgsmålene er inspireret af artikler og statistik om unge englænderes og amerikaneres brug af internettet - spørgsmålene omfatter også problemfelter i forhold til nettet, den allernyeste udvikling og fremtiden.     
Gruppediskussionerne skal munde ud i korte gruppefremlæggelser på engelsk. 
 
  IV.  fy Internettets udvikling
Arbejde med teksten: "Skruen uden ende", Teknisk forlag, 3.udg, kap. 21, s.515-517, 521-527, som I har læst til i dag.
Lektie: Læse: Kopier fra: Fysik AB-bogen, systime, 2005, s. 238-242 om lysets brydning.
 
24-04-07 II.
 
fy Lyslederkabler og teorien bag
     
  • Demonstrationsforsøg med lysledere
  • Klassegennemgang af teorien bag "lysets brydning". Kopier fra: Fysik AB-bogen, systime, 2005, s. 238-242. Begreber: Brydning, refleksion, transmission, brydningsindeks, brydningsloven, totalrefleksion.

Holdopdeling:
A:   Øvelse om lysets brydning
B:   Arbejde med forskellige artikel: "Hvad er egentlig digitalteknik"+ "lysledere"
 

25-04-07 III.
 
fy Holdopdeling:
A:  Øvelse om lysets brydning
B:  Arbejde med forskellige artikel: "Hvad er egentlig digitalteknik"+ "lysledere"

Lektie: Journal om lysets brydning og arbejdsark om artiklerne.
 

27-04-07

 
II.

 
da

 
Kommunikationsmodel.
Forholdet mellem fiktion og virkelighed.
 
30-04-07 II.
 
en Fælleslektion i festsalen for alle 1.g'ere:
Jakob Linaa Jensen: Internettets socialitet og demokratiske processer
Hvad kan jeg få ud af et Foredrag?
 
01-05-07 II.
 
fy

Opsamling på A og B fra sidst.
Gruppearbejdsark om et af nedenstående emne:
1.      Digitalisering
2.      Lysledere
3.      Lysets brydning
4.      Signalhastighed og mængde
 

  III. da
 
Morten Hartz Kaplers: "AFR" (film, 2007)
Analyse af "AFR" med særligt fokus på "Mediet er budskabet"
 
02-05-07 I. - II.
 
da Offentlighedsmodellen
Sammenhæng mellem medie, budskab og bevidsthedsdannelse:
sml. "AFR" og brug af blogs vedr. AFR
Medier og bevidsthedsdannelse i historisk perspektiv
 
03-05-07 
III. 
en 
Blogs
Lektie: The Blogging Revolution 
Gruppearbejde og fælles opsamling om teksterne "The Blogging Revolution" og "Blogging: Uploading News and Commentary"
 
07-05-07
 
III. en Blogs
Lektie: Bloggere er Egyptens nye håb (teksten fra Berlingske Tidende viser, hvordan blogs kan bruges politisk i modsætning til privat/personligt)
Efter en kort snak om lektien, skal I analysere to blogs i par på baggrund af forskellige spørgsmål på engelsk (fra hvem, til hvem, om hvad, hvordan, hvorfor etc.):
a) en seriøs og meget berømt blog skrevet af et vidne fra London-bomberne den 7.7.2005 (http://rachelnorthlondon.blogspot.com) og
b) en mindre seriøs blog skrevet af Madonna (http://madonnasthougts.blogspot.com)
 
08-05-07 III.
 
en Blogs
Først gennemgår vi gruppernes resultater fra sidste engelsklektion.
Dernæst gennemgår vi produktkravene for engelskdelen i forløbet.
Hvis der er tid, kan "produktgrupperne" gå i gang med arbejdet.
 
09-05-07 I.
 
en, fy Arbejde på produkt i grupper
10-05-07
 
II. en, fy Arbejde på produkt i grupper
  III. fy, en Arbejde på produkt i grupper
 
11-05-07
 
III.
 
da
 
Evaluering
Studierapport

Skr. opgave:
Afleveres
16-05-07

da · en · fy

Blogskrivning
      Gruppe 1a model 2