Energi og livsstil

AST 3
 

Uge 44 - 46 ♥ 31. okt. - 18. nov. 2005

Fag, hovedområder
og varighed:
fysik (nat) 7 lektioner · dansk (hum) 8 lektioner
 

 

AST 3 · 1w Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag
Uge 44
ma. 31/10 - fr. 4/11
I.    AF I.   
II.  
AF
MG
    I. II.   MG
Uge 45
ma. 7/11- fr. 11/11
    II. - IV.   MG     II. - III.   AF
Uge 46
ma. 14/11 - fr. 18/11
 
II. - III. AF II. - III. AF III. MG    
Faglige mål:
  • at få kendskab til, hvordan der med udgangspunkt i et givet emne kan stilles spørgsmål til forskellige fag
  • at anvende metoder fra forskellige faglige hovedområder
  • at formidle resultatet af arbejdet
Formål:
  • at belyse udviklingen inden for naturvidenskab/teknologi for såvel samfund som individ
  •  at præcisere hvilke spørgsmål fagene dansk og fysik kan stille til en given sag
  • og hvilke metoder fagene kan tage i anvendelse for at finde svar på spørgsmålene
  • at give en forståelse af naturvidenskabelige og humanistiske arbejdsmetoder
Arbejdsformer: Faglig introduktion efterfulgt af klasseundervisning kombineret med gruppearbejde.
I dansk arbejdes der med diverse tekstgenrer (fiktion og non-fiktion) samt med skriftlighed som opfølgning på basisskrivekurset.
I fysik arbejdes der bl.a. i grupper med energimåling i nærtliggende hjem og evt. med tænk+test-forsøg
 
Produkt: Gruppejournal over målinger og forsøg vedlægges som bilag til en skriftlig opgave om energi og livsstil. Resultatet fra journalen skal bruges i opgaven, som udarbejdes i en non-fiktionsgenre.
Der udarbejdes et produkt gruppevis (suppleret med mindre individuel opgave) svarende til 7 elevarbejdstimer.
 
Evaluering: Skriftlig evaluering af gruppernes opgave. Studierapport.
 
Undersøgelsesfelt: Unges stigende forbrug af energi og elektroniske forbrugsgoder