AT 1.2
Ungdomskultur
1gmu2/PS · da/AFOmfang:
12 lektioner
 
Elevtid:
4 timer
Tidspunkt:
10. nov. - 1. dec. 2008
Studierapport:
finder I ved at trykke på linket
 
Emne:
En undersøgelse af, hvordan ungdomskultur kommer til udtryk i rap og hiphop
 
Produktkrav:
1. En powerpointpræsentation med karakteristik, analyse og fortolkning af et musikstykke inden for genrerne hiphop eller rap. Både musikken og teksten skal behandles i analysen, og nummeret skal præsenteres på en måde, så det er interessant for tilhøreren.
 
2. Et musiknummer, hvor både teksten og groovet er komponeret/skrevet af jer selv (her skal to grupper arbejde sammen, så måske ender det med to numre?)
 
3. En dagbog, som føres i slutningen af hver dobbeltlektion. I dagbogen skal I forholde jer til det arbejde, I er i gang med. Hvor er I i processen lige nu? Hvordan kommer I videre? og først og fremmest: Hvilke metoder har været anvendt i det arbejde, I lige har været i gang med?
 
Forløb:
1. lektion (AF/PS) · Mandag den 10. nov. 2008
Præsentation af emnet fra både dansk og musik
Hvad er AT?
Hvad kendetegner humanistisk metode? - dansk? - musik?

Begyndelsen af en introduktion fra musikfaget
 
1. - 2. lektion (AF) · Tirsdag den 11. nov.
Introduktion til lyrik, herunder rap: Per Vers: Verdensborger · tekst
Berlingske Tidende 28. jan. 2008: Vor tids lyrikere
Indledende arbejde med problemformulering
Arbejde med rap-tekster
Vejledning til tekstanalyse
 
4. lektion (PS) · Onsdag den 12. nov.
Fælles introduktion til komposition via stomp
Gruppe 1, 2, 3, 4 får musikanalysen præsenteret færdig (lok. 53)
Gruppe 5, 6 arbejder med at komponere et groove (lok. 54)
Vejledning til musikanalyse
 
5. lektion (PS) · Onsdag den 12. nov.
Gruppe 1, 2 arbejder med at komponere et groove (lok. 53)
Gruppe 3, 4 arbejder med at komponere et groove (lok. 53)
Gruppe 5, 6 arbejder med musikanalyse (lok. K37)
 
6. lektion (PS) · Tirsdag den 18. nov.
Gruppe 3, 4 arbejder med at komponere et groove (lok. 53)
Gruppe 5, 6 arbejder med at komponere et groove (lok. 54)
Gruppe 1, 2 arbejder med musikanalyse (lok. K37)
 
7. lektion (PS) · Tirsdag den 18. nov.
Gruppe 1, 2 arbejder med at komponere et groove (lok. 54)
Gruppe 3, 4, 5, 6 arbejder med musikanalyse (lok. K37)
 
8. - 9. lektion (AF) · Onsdag den 19. nov.
Lars Bukdahl: (af) Poesi dér
Analyse og fortolkning af selvvalgte rap > powerpoint
Produktion af egne tekster til groove > fremførelse
 
10. - 11. lektion (AF/PS) · Fredag den 21. nov.
Fremlæggelser af powerpoint
Fremførelse af groove med egen tekst
 
12. lektion (AF/PS) · Mandag den 24. nov.
Evaluering

 
Grupper: Tekster til egne rap:

1. Mads, Alexander, Elisabeth, Laura Julerap
2. Stinne, Huong, Anders, Jens M.
3. Jens B., Morten, Ane, Asli Bær eller nød
4. Mie A., Malene, Tore, Nils
5. Sebastian, Simon, Mie H., Karen Bag facaden
6. Yo, Jakob, Nicolai, Jonas