AT 1.1
Ungdomskultur
1b · da/AF · sa/JROmfang:
14 lektioner
 
Elevtid:
5 timer
Tidspunkt:
9. - 29. nov. 2010
Studierapport:
finder I ved at trykke på linket
 
Emne:
En undersøgelse af politisk kommunikation og retorik ud fra statsministerens nytårstaler 2002 og 2009
     - sprog som magtmiddel
 
Produktkrav:
1. En powerpointpræsentation med en politisk tale á ca. 5 min., samt en intentionsanalyse, der kommenterer retoriske virkemidler, argumentationsformer samt medialiseringens betydning for den politiske kommunikation.
Talepapir til fremlæggelsen.
 
2. En dagbog, som føres i slutningen af hver lektion, hvor I har arbejdet i grupper. Den føres på jeres dertil hørende konference på ÅSG-kom. I dagbogen skal I forholde jer til det arbejde, I er i gang med. Hvor er I i processen lige nu? Hvordan kommer I videre? og først og fremmest: Hvilke metoder har været anvendt i det arbejde, I lige har været i gang med?
 
Forløb: (se nærmere planlægning på Ludus under Studieplan eller i skemaet)
1. lektion (AF/JR) · Tirsdag den 9. nov. 2010
Hvad er AT?
Introduktion til humanistisk og samfundsvidenskabelig metode, samt introduktion til forløbet om politisk kommunikation og retorik.
Kommunikationsmodel
Statsministerens nytårstaler 2002 og 2009
 
2. lektion (AF) · Tirsdag den 9. nov.
Afsender og modtager; kropssprog
 
3. lektion (JR) · Tirsdag den 9. nov.
Sprog som magtmiddel
 
4. - 5. lektion (JR) · Torsdag den 11. nov.
Imagepleje og personificering
 
6. lektion (JR) · Fredag den 12. nov.
Imagepleje og personificering
 
7. lektion (AF) · Fredag den 12. nov.
Appelformer og argumenter
 
8. - 9. lektion (AF) · Tirsdag den 16. nov.
Sproglige figurer og troper
 
10. lektion (JR) · Onsdag den 17. nov.
Gruppearbejde
 
11. lektion (AF) · Onsdag den 17. nov.
Gruppearbejde
Talepapir, dagbog
 
12. lektion (JR) · Fredag den 19. nov.
Gruppearbejde
 
13. lektion (AF) · Fredag den 19. nov.
Gruppe 1 - 3:
Jeres tale fremføres. Fremlæggelser af powerpoint med intentionsanalyse af talen.
Gruppe 4 - 6: Opponentgrupper, der
   
 a. problematiserer talernes synspunkter og argumentation
    
b. stiller kritiske spørgsmål til gruppens metoder i forbindelse med fremlæggelse af powerpointen 
Alle grupper afleverer en skr. udgave af talen i papir (22/11)  
 
14. lektion (AF/JR) · Mandag den 29. nov.
Gruppe 4 - 6: Jeres tale fremføres. Fremlæggelser af powerpoint med intentionsanalyse af talen.
Gruppe 1 - 3: Opponentgrupper, der
   
 a. problematiserer talernes synspunkter og argumentation
    
b. stiller kritiske spørgsmål til gruppens metoder i forbindelse med fremlæggelse af powerpointen
Evaluering
Studierapport
 
Grupper:  

1.
 
Matias, Signe, Anna, Ida S. I skal forsøge at overbevise en gruppe pensionister om, at det er en god idé, at SU til 18-årige hjemmeboende gymnasieelever ikke afskaffes.
 
Opponent på gr. 4
2.
 
Heidi, Nina, Jeanette
 
I skal forsøge at overbevise en gruppe gymnasieelever om, at SU til 18-årige hjemmeboende gymnasieelever skal afskaffes.
 
Opponent på gr. 5
3.
 
Aqeel, Maria, Anja, Rosine I skal forsøge at overbevise en gruppe 18-20-årige om, at de skal melde sig til tjeneste i Afghanistan.
 
Opponent på gr. 6
4.
 
David, Julia J., Sofie I skal overbevise tilhængere af Dansk Folkeparti om, at U-landsbistanden skal sættes op.
 
Opponent på gr. 1
5.
 
Thomas, Julia F., Sanne, Johanna I skal overbevise en gruppe socialister om, at der skal være brugerbetaling hos den praktiserende læge.
 
Opponent på gr. 2
6.
 
Anne, Louise, Cam, Ida N.
1.
5.II skal overbevise en gruppe konservative om, at strafferammen for vold skal sættes ned.
Opponent på gr. 3