Almen sprogforståelse 

2008

"Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt"
Ludwig Wittgenstein, sprogforsker
 

Uger Dansk
(9 lektioner)
Latin
(11 lektioner)
Fremmedsprog
(9 lektioner)
Sprogundervisning
33
 
1.  Introduktion: Hvad er sprog?
Indledende screening (45 min.)
I. Latin, Imperium Romanum og Europa
Myten om
Europa
Myten om Romulus & Remus
Transparente ord
Substantiver  + sum
 
  Ingen sprogundervisning i denne periode, dvs. indtil efterårsferien
34
 
2. Hvad er sprog?
Fra kropssprog til verbalsprog, signal og symbol
Læs Sprogets veje (SV), s. 10 - 16
Screening tilbage
 
II. Præfikser og suffikser
Adjektiver: køn og tal

III.
Romertallene
Sætningsled trænes med dertilhørende kasus

Tekststykke 1
 
a. Introduktion til fremmedsprogdelen af AP-forløbet
Sætningsanalyse/sætningens byggeklodser (syntaks)
Sætningstyper


b.
Repetition af sætningsanalyse
Ordklasser (morfologi)
35 3. Sproghistorie
Sammenhæng mellem sprog og kultur
Jyske Lov - middelalderdansk / nydansk
Øvelse om ugedagenes navne
Læs Sprogets veje (SV), s. 17 - 26
IV. Sætningsopbygning
Den romerske kalender
Tekststykke 2
 
c. Repetition af ordklasser
Substantiver og adjektiver
36 4. Tekstplan, sætningsplan, ordplan
SV, s. 35 - 37, 45 - 47
Tekst er sammenhæng. Øvelse med Kiddes Grimme ælling.
Hvad forstår man ved syntaks? Og hvad er nexus?
Han køre for stærkt - indeholder en morfologisk fejl.
Hvad er et morfem?
V. Ordklasser
Kasus
Tekststykke 3
Romersk religion
 
d. Læringsstrategier
37 5. Tegnsætning
SV, s. 58 - 65
Gennemgang af principper for tegnsætning og interaktive øvselser
VI. Verber
Tempus og præsens participium
Tekststykke 4
e. Læringsstrategier fortsat
38 6. Sprog og  kommunikation
SV, s. 84 - 87
Kommunikationsmodel
Sammenhæng i teksten og kontekst
Kohærens,
motiv og tema
VII. Infinitiv
Præsens participium

 
f. Repetition sætningsanalyse
Verber og adverbier (finitte/infinitte, aktiv/passiv, tempus, hjælpeverber)
 
39 7. Sociolingvistik
Læs  SV, s. 115 - 127
Rigssprog, gruppesprog
VIII. Relative pronominer
Adverbier
Tekststykke 5
Romersk filosofi
 
g. Verber og adverbier fortsat
Evt. præpositioner
40 8. Sociolingvistik Dialekter IX. Tekststykke 6
Øvelser i analyse og ordklasser

X. Tekststykke 7
Pompeji
 
h. ?
41 9. Sociolingvistik
SMS-sprog, multietnolekter, perkersprog
XI. Evaluering af forløbet
 
i. Opsamling
Information om afsluttende test
Kreativ opgave med udgangspunkt i Jorns gobelin ”Den lange rejse”
42

Efterårsferie

43 Sluttest (90 min.)