Almen sprogforståelse 

2007

"Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt"
Ludwig Wittgenstein, sprogforsker
 

Uger Dansk
(8 lektioner)
Latin
(10 lektioner)
Fremmedsprog
(8 lektioner)
Sprogundervisning
33
 
1.  Introduktion: Hvad er sprog?
Indledende screening (45 min.)
I. Latin gennem tiderne
Transparente ord
Substantiver i pluralis
Verbers bøjning
Myterne om Æneas og
Romulus & Remus
  Ingen sprogundervisning i denne periode, dvs. indtil efterårsferien
34
 
2. Hvad er sprog?
Fra kropssprog til verbalsprog
Screening tilbage
 
II. Præfikser og suffikser
Kasus + verbers personendelser
Tekstlæsning
på latin
Myten om Europa & Zeus
a. Introduktion til fremmedsprogdelen af AP-forløbet
Sætningsanalyse/sætningens byggeklodser (syntaks)
Sætningstyper

b.
Repetition af sætningsanalyse
Ordklasser (morfologi)
35 3. Sproghistorie
Sammenhæng mellem sprog og kultur
Jyske Lov - middelalderdansk / nydansk
Øvelse om ugedagenes navne
III. Sætningsled trænes med dertilhørende kasus
Tekstlæsning
Romertallene
c. Repetition af ordklasser
Substantiver og adjektiver
36 4. Sprog og  kommunikation IV. Ordklasser trænes
Tekstlæsning
Det græske alfabet
Græske præfikser
Kulturhistorie
d. Læringsstrategier
37 5. Tekstplan, sætningsplan, ordplan V. Substantivers bøjning
Tekstlæsning
Kulturhistorie
e. Læringsstrategier fortsat
38 6. Sociolingvistik
Sprog og identitet
VI. Aktiv og passiv
Tekstlæsning

En minimidtvejstest
f. Repetition sætningsanalyse
Verber og adverbier (finitte/infinitte, aktiv/passiv, tempus, hjælpeverber)
39 7. Sprog og nationalitet / globalisering VII. Indikativ og konjunktiv
Tekstlæs
ning
Kulturhistorie

VIII.
Relative pronominer
Tekstlæsning
Kulturhistorie
 
40   IX. Oversigt over tiderne: præsens, præteritum/imperfektum, futurum og ”førtiderne”
Tekstlæsning
g. Verber og adverbier fortsat
Evt. præpositioner
41 8. Afsluttende screening (90 min.) X. Participier
Tekstlæsning
Evaluering af latinfor
løbet
h. Opsamling
Information om afsluttende test
Kreativ opgave med udgangspunkt i Jorns gobelin ”Den lange rejse”
42

Efterårsferie