AP 2010

2010b  

AF · 03. marts 2015

Program 2010
- læs mere på Ludus under Studieplan!
Fælles, overordnet AP-program for alle ti 1g-klasser.
I alt i dansk 9 lektioner, incl. screening og excl. sluttest.
Se en nærmere detailplanlægning med lektieangivelse til de enkelte lektioner på Ludus under Studieplaner eller i skemaet.
1. Introduktion til AP Brainstorming på 'sprog', ordleg og indledende screening
2. Hvad er sprog? Gennemgang af screening
Sprogets signal - og symbolværdi
3. Sproghistorie Hvem har opfundet dansk?
Sprogstammer og betydningen af, at sproget til stadighed udvikler sig
Hvorfor kan vi - ikke? - læse ældre tekster?
4. Tekstplan, sætningsplan og ordplan Prøv at definere en 'tekst'. Hvad hænger det etymologisk sammen med?
Hvad er grammatik, og hvordan definerer vi en sætning? Nexusøvelser.
Morfologi og ordklasser
5. Sprog og kommunikation Hvad forstår man ved kontekst? Kommunikationsmodel
Hvad vil det sige, at der er sammenhæng i en tekst? Og hvad er kohærens?
6. Sproglig stilistisk analyse Hvordan analyserer vi en tekst med fokus på det sproglige? Hvad er stilistik? Denotation og konnotation. Billedsprog.
7. Tegnsætning Hvornår sætter man punktum? Hvad bruger man kolon til?
Skal vi bruge grammatisk komma? Hvad er 'startkomma'? - og '÷ startkomma'? Interaktive øvelser
8. Sociolingvistik · sociolekter Hvad er sociolekter?
Rigssprog og gruppesprog
Fra nytårstaler til Normalerweize
SMS-sprog
9. Sociolingvistik · multietnolekter Multietnolekter
Newspeak
Domænetab?
Information 14/12-06: Det danske sprog visner
Berlingske 18/1-08: Studier kan nu  gennemføres på kun engelsk
10. Sluttest Fælleslektion (to. 14/10 i I. lektion) for alle 1.g'ere i festsalen med afsluttende test på det samlede stof i AP (dansk, fremmedsprog og latin).
Alle hjælpemidler må medbringes.
Sprogets veje anbefales.