Almen sprogforståelse 


Se evt. om Almen sprogforståelse på emu...
 
Uger Dansk Latin Fremmedsprog Sprogundervisning
32 ASP (dansk, 2 lektioner)
1.
Starttest (45 min.)
- Introduktion: Hvad er sprog?
2. Sprog og kultur: mellemsproglige forhold
- Sproghistorie
    Ingen sprogundervisning i denne periode.
33    
34    
35   ASP (latin, 4 lektioner)
I.
Latin, Imperium Romanum & Europa
  -
Myten om Europa
  - Myten om Romulus og Remus
  -
Transparente ord
  - Substantiver + sum
II. Præfikser og suffikser
  - Adjektiver: køn & tal
III.Romertallene
  -
Sætningsled: O, X, Δ,
  - Tekststykke 1
IV. Sætningsopbygning
     Præpositioner + ablativ
  - Den romerske kalender
  - Tekststykke 2
ASP (fremmedsprog, 1 dobb. lektion)
3.
Læringsstrategier
4. Sprogets indholds- og udtryksside
36 ASP (dansk, 2 lektioner)
5.
Tekstplanet
- Syntaksplanet
6. Sætningsopbygning

    Øvelser

Buddyteams 1w
Buddyteams 1x
Buddyteams 1y

Buddyteams 1z
Intensiv sprogundervisning, hvor sprogfagene bl.a. følger op på ASP i de forskellige sprog på de forskellige hold
37  
38      
39      
40      
41      
42

Efterårsferie

43   ASP (latin, 6 lektioner)
V.
Repetition
  - Substantiver + adj.: 3. bøjn.
  - Tekststykke 3
  - Romersk religion
VI. Aktiv & Passiv
     Transitiv & intransitiv
  - tekststykke 4
VII. Infinitiv & Perfektum participium
VIII. Relative pronominer & Adverbier
  - tekststykke 6
  - Romersk filosofi
IX. Oversigt over tiderne
      Imperfektum
  -  Tekststykke 7
  - 
Øvelser i analyse & ordklasser
X.
Tekststykke 8
  -  Pompeji
  - Evaluering af forløbet
 
ASP (fremmedsprog, 5 lektioner: 1 dobb. lektion (uge 43) samt 3 enkelte lektioner)
7.
Sætningens byggeklodser, symboler for sætningsled, syntakstest (45 min.)
8. Ordklasserne, ordenes byggeklodser, morfemer (NB! computerrum i 2. del af denne dobb. lektion!)
9. Verber
10. Substantiver, artikler, pronominer, adjektiver
11. Adverbier, præpositioner, konjunktioner, interjektioner, numeralia
Ingen sprogundervisning i denne periode.
44  
45  
46  
47 ASP (dansk, 1 dobb. + 1 enkelt lektion)
12.
Sociolingvistik: Privat og offentligt sprog
13. Sociolingvistik: standard og variation / norm og individualitet (dobb. lektion)
14. Sluttest (90 min.)
  Intensiv sprogundervisning, hvor sprogfagene bl.a. følger op på ASP i de forskellige sprog på de forskellige hold
48  
49      
50      
51