Grammatik

Geduld! Es wird alles besser…

 

 

Grammatik

A – G H – O P – S T – Å
Adjektiver Kasus Partikler/Småord Tidsbestemmelser
Analysetegn Konjunktioner Pronominer Udtale
Konjunktiv Præpositioner Verber
Artikler Ordstilling
Byers og landes navne Spørgeord
duzen oder Siezen? Subjekt
Genitiv Substantiver (kasusmærker)
Grammatiske betegnelser
(Kryds og tværs)
Substantivers køn
Sætningsanalyse
Sætninger

Øvelser
Moodle-øvelser Husk at tilmelde dig første gang, du går på!
Quizlet1 og 2 Ord, der let forveksles (werden/bleiben, werden/sein, auf/aus, osv.)
EMUens Træner I kan finde online-øvelser til forskellige grammatisk emner ved at klikke på træneren! Det er gratis!
Grammatiktraining Et tysk website med masser af Online-øvelser til forskellige emner
Tørring Gymnasium – har et meget overskueligt og brugbart grammatiksite med relevante online-øvelser
Interdeutsch Her finder du en masse online-øvelser for både begyndere og fortsættere, bl.a. konjunktiv!

 

 

 

 

 

 

Verber

Præpositioner