Grammatik

Geduld! Irgendwannmal wird alles besser…
Indtil da kan du følge med på Systime, hvor vi er ved at lave en tysk grammatik som iBog til ungdomsuddannelserne: Sprungbrett